omvormer

Soorten omvormers

Omvormers zijn er in verschillende soorten. Het type omvormer dat nodig is, hangt onder andere af van de ligging van de zonnepanelen op het dak, de beschikbare oppervlakte en de schaduwval. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest voorkomende omvormers, met daarbij hun kenmerken.

String omvormer

Een string omvormer is de voordeligste omvormer in aanschaf en komt dan ook het meest voor. Bij een string omvormer worden vier of meer panelen aan elkaar gekoppeld door middel van een kabel. De opgewekte gelijkstroom gaat via deze kabel naar de omvormer.

  • Wat is het voordeel van een string omvormer?

Aangezien de diverse zonnepanelen met elkaar verbonden zijn, is maar minimale bekabeling nodig. Dit maakt het systeem voordeliger dan anderen. Bovendien is het systeem minder gevoelig voor problemen, omdat minder bekabeling en klein materiaal gebruikt wordt.

  • Wat is het nadeel van een string omvormer?

Bij een string omvormer wordt de hoeveelheid Wattpiek (meeteenheid energie zonnepaneel), gemeten aan de hand van het rendement van het zwakste paneel. Dit heeft tot gevolg dat veel energie verloren kan gaan. Dit probleem zal echter niet zo snel voorkomen bij een plat dak zonder schaduwobjecten.

Een ander mogelijk nadeel van de string omvormer is het eventuele gevaar van een hoge gelijkspanning die op het dak loop. Theoretisch gezien kan dit namelijk de kans op brand vergroten. In de praktijk zal dit in Nederland echter meevallen, omdat we hier in de regel geen licht ontvlambare daken hebben.

string omvormer

String omvormer met Power Optimizer

String omvormers met Power Optimizer lossen het probleem van de reguliere string omvormers op. Per paneel wordt een optimizer geplaatst met daarin een MPP-tracker. Dit is een functionaliteit van de omvormer, die constant zoekt bij welke combinatie van stroom en spanning het hoogste rendement behaalt wordt.

Het gebruik van de power optimizers heeft zin voor installaties van 8 panelen of meer.

  • Wat is het voordeel van een string omvormer met Power Optimizer?

Als één paneel in de schaduw staat, dan hebben de andere panelen in de string daar geen last van. Met behulp van de power optimizer kan daardoor tot wel 25% extra rendement behaald worden.

  • Wat is het nadeel van een string omvormer met Power Optimizer?

Een string omvormer met Power Optimizer is duurder dan een gewone string omvormer. Bovendien is een Power Optimizer pas rendabel vanaf een installatie van acht zonnepanelen of meer.

Verder is het systeem gevoeliger voor problemen, dan een normale string omvormer, aangezien meer materiaal gebruik wordt.

string omvormer power optimizer

Micro-omvormer

Een micro-omvormer is een omvormer met de grootte van ongeveer een half A4’tje. Dit type omvormer wordt direct achter één of twee panelen geplaatst en gekoppeld aan een stroomnetwerk.

De gelijkstroom wordt zodoende direct omgezet naar wisselstroom, waardoor in de woning geen centrale omvormer meer nodig is. Dit type omvormer is aan te raden, wanneer u zonnepanelen op verschillende daklocaties hebt liggen, of als u maar een paar zonnepanelen wilt. Voor een stringomvormer zijn namelijk minimaal vier zonnepalen benodigd.

  • Wat is het voordeel van een micro-omvormer?

Doordat in de woning geen centrale omvormer meer nodig is, verdwijnt het zoemende geluid dat sommige omvormers maken. Bovendien wordt door het direct omzetten van de stroom het stroomverlies dat normaal in de bekabeling optreedt, beperkt. Dit heeft er mee te maken dat bij in serie geplaatste panelen er meer warmteontwikkeling plaatsvindt in de kabels, en dit is simpelweg verlies van energie.

Daarnaast is de micro-omvormer ook handig als er een aantal panelen in de schaduw liggen door omliggende objecten zoals een schoorsteen of boom. De micro-omvormer kan zo voor 10 tot 15% meer opbrengst zorgen dan bij het gebruik van een centrale omvormer.

Het voordeel is ook dat wanneer er een paneel storing heeft of defect is, dan heeft dit geen effect op de rest van de installatie.

Waar een standaard omvormer na zo’n 11 à 12 jaar vervangen moet worden, zit er op micro-omvormers vaak 20 jaar garantie.

  • Wat is het nadeel van een micro-omvormer?

Doordat er veel kleine omvormers zijn, is er meer klein materiaal en bekabeling nodig. Het risico dat problemen ontstaan, zoals een kapotte kabel of een storing in de micro-omvormer, wordt hierdoor groter. Omdat niet ieder paneel apart moet worden doorgemeten, is het doorgaans gemakkelijker om het probleem op te sporen.

Het systeem met micro-omvormers is wel duurder dan de string-omvormer vanwege de hoeveelheid materiaal.

Zonnepanelen_offerte_vergelijken

Vragen of hulp nodig?

Lisa Verhoeven
Zonnepanelen Expert
info@zonnepanelengids.com