rendement zonnepanelen

Opbrengst zonnepanelen

Zonnepanelen laat u niet voor niets op uw dak plaatsen; het moet u uiteindelijk iets opleveren buiten het feit dat u over bent gestapt naar een schonere vorm van energie. De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

Een uitgebreide uitleg over de opbrengt van uw zonnepanelen vindt u in dit artikel.

Opbrengst zonnepanelen berekenen

Geen situatie is hetzelfde, waardoor het lastig te zeggen is wat zonnepanelen u financieel gezien kunnen opleveren. U kunt dit echter zelf relatief eenvoudig berekenen. Dit doet u namelijk door het vermogen van de zonnepanelen te vermenigvuldigen met het rendement.

(aantal zonnepanelen x vermogen(Wp)) x rendement = opbrengst (in kWh)

Onderstaand rekenvoorbeeld geeft een globaal inzicht in hoeveel energie zonnepanelen op kunnen leveren.

Voorbeeld: Laten we er voor het gemak vanuit gaan dat de ligging van uw huis perfect is om zonnepanelen op te plaatsen; namelijk exact naar het zuiden gericht. Van schaduwbronnen heeft u gelukkig geen last. U heeft gekozen voor 12 monokristallijn zonnepanelen, die ieder een vermogen van 250 Wp hebben. Door de ideale ligging leveren de panelen een rendement op dat rond de 85% zit. Wanneer u het vermogen van de zonnepanelen bij elkaar optelt (12 x 250 Wp = 3.000 Wp) en hierbij rekening houdt met het rendement van de panelen, dan krijgt u de volgende berekening: 3.000 Wp x 0,85 = 2.550 kWh per jaar.

Ligging van het dak

De ligging van het dak is een van de belangrijkste factoren voor de opbrengst van uw zonnepanelen. Het meeste rendement wordt behaald wanneer de zonnepanelen naar het zuiden gericht liggen. Doordat de prijzen van zonnepanelen de afgelopen jaren flink zijn gedaald, worden zonnepanelen steeds vaker richting het oosten en het westen geplaatst.

Woonplaats

In West-Nederland schijnt de zon aanzienlijk meer dan in hetzon uren nederland oosten. De plaats waar u woont in Nederland beïnvloedt de opbrengst van uw zonnepanelen. Zoals u in de kaart hiernaast ziet, profiteren mensen in West-Nederland van meer zonuren (Bron: KNMI). Echter betekent dit niet dat u met minder zonuren geen profijt heeft van uw zonnepanelen. Ook bij bewolkt weer wekken zonnepanelen namelijk energie voor u op.

Hoek van het dak

De hoek waarin de zonnepanelen worden geplaats is van groot belang. Bij een schuin dak is er geen mogelijkheid de hoek van de zonnepanelen zelf te bepalen. Wanneer u een plat dak heeft kunt u deze hoek echter wel zelf bepalen. De optimale hoek ligt tussen de 15 en de 55 graden.

 

Opbrengst zonnepanelen bij schaduw

Een belangrijk aandachtspunt waarmee u rekening dient te houden tijdens het plaatsen van zonnepanelen is schaduw. Praktisch iedereen heeft er mee te maken. Met name schaduw van stilstaande objecten zoals een dakkapel of schoorsteen.

Waarom heeft schaduw invloed op uw zonnepanelen?

Losse zonnepanelen worden traditioneel in series geschakeld. Dit noemen we een string. Kleine systemen hebben één string terwijl grotere systemen meerdere strings hebben.

De prestatie van een string wordt bepaald door het slechts presterende zonnepaneel in een string. Wanneer er geen zonlicht schijnt op één van de zonnepanelen is dit al gauw het slechts presterende zonnepaneel. In de praktijk zal een klein beetje schaduw in de ochtend of in de avond niet zo veel effect hebben. Echter wanneer er gedurende de dag langer schaduw op uw zonnepanelen valt, heeft dit wel degelijk invloed op de opbrengst van uw zonnepanelen. Dit probleem kan echter voorkomen worden met een power optimizer.

Terugloop van vermogen

Het vermogen van zonnepanelen wordt naar mate de jaren verstrijken minder. Dit is een algemeen bekend verschijnsel van zonnepanelen. De meeste fabrikanten garanderen een minimale opbrengst van 90% na 10 jaar en 80% na 25 jaar. Deze garanties worden gebruikelijk vastgelegd in de vermogensgarantie. De praktijk wijst uit dat zonnepanelen vaak ruim boven deze garantiegrens zitten.

Opbrengst zonnepanelen in euro’s

Wat betekenen de eerder berekende kWh voor uw portemonnee? Om dit te berekenen, hanteren we het huidige gemiddelde tarief voor energie dat afkomstig is van het reguliere netwerk; dat komt momenteel (2017) uit op € 0,1973. Om de besparing uit te rekenen, vermenigvuldigt u dit bedrag met het aantal opgewekte kWh. Vanuit het voorbeeld gezien is dit dus: € 0,1973 x 2550 Wp = € 503,12 op jaarbasis.zonnepanelen opbrengst en rendement

Wekt u meer energie op dan u verbruikt, dan kunt u de energie verkopen aan het energienetwerk. De hoogte van deze vergoeding verschilt per energieleverancier. U kunt hier terecht voor meer informatie over terugleververgoeding.

Wat kunt u terugverdienen met zonnepanelen?

Wilt u weten wat u kunt terugverdienen op uw zonnepanelen? Vergelijk dan nu binnen enkele minuten 6 gratis offertes. Meer dan 10.000 mensen gingen u al voor.

Vragen of hulp nodig?

Lisa Verhoeven
Zonnepanelen Expert
info@zonnepanelengids.com