Subsidies - Huis met zonnepanelen

','

'); } ?>

Politieke partijen: subsidies voor zonne-energie

Wat gaat er gebeuren met de subsidies van de zonnepanelen? Vandaag, 15 maart 2017, is de dag van de verkiezingen. Maar wat gaat er na de verkiezingen gebeuren met zonne-energie?

Dit schrijven zeven politieke partijen in hun partijprogramma’s over zonne-energie.

Ga direct naar de conclusie

PVV

Geert Wilders en zijn partij hebben deze verkiezingen een partijprogramma wat maar bestaat uit 1 A4. Niet gek dus dat er enorm weinig wordt besproken over zonne-energie. Op het papiertje is enkel te vinden dat de PVV ‘wil stoppen met windmolens enzovoorts’. We zijn dus erg benieuwd wat de PVV met zonne-energie gaat doen en wat er met de subsidies gaat gebeuren.

CDA

CDA zegt: ‘Teneinde het draagvlak voor hernieuwbare energie te bevorderen wil het CDA de opbrengst van de energieheffing op lokaal duurzaam opgewekte energie in de gemeente houden en niet naar de rijksschatkist laten vloeien. De salderingsregeling blijft bestaan: de fiscale regels voor het zelf opwekken van schone energie door burgers en het MKB blijven bestaan en geven hen daarmee de ruimte om volop te participeren in de energietransitie.’

GroenLinks

Ook GroenLinks bespreekt in het partijprogramma zonne-energie. ‘Met het huidige belastingstelsel wordt milieuvervuiling gesubsidieerd en werkgelegenheid belast. Dat gaan we omkeren. We stoppen met de subsidies op gas. Grootverbruikers gaan evenredig betalen voor CO2-uitstoot. Duurzame energie en energiebesparing worden fiscaal gestimuleerd. Schone energie, bijvoorbeeld opgewekt met zonnepanelen, wordt voor kleinverbruikers en Verenigingen van Eigenaren niet belast. Er komen windmolens langs snelwegen en zonnepanelen op alle overheidsgebouwen.’

GroenLinks is dus enorm positief over het gebruik van zonnepanelen. Wij verwachten dan ook dat wanneer GroenLinks wint, huidige subsidies blijven bestaan en er zelfs misschien wel meer geld wordt geïnvesteerd.

VVD

In tegenstelling tot de PVV is in het partijprogramma van de VVD wel wat te vinden over zonne-energie. ‘Uiteindelijk willen wij toewerken naar een energiemarkt die zonder subsidiëring gaat functioneren, waarbij de prijs van energie door vraag en aanbod wordt bepaald in plaats van door subsidies, kortingen en stimuleringsregelingen. Omdat duurzame energie steeds goedkoper wordt kunnen op termijn daarom alle subsidies op energieopwekking worden afgebouwd.’

De VVD wilt dus de subsidies voor zonne-energie gaan afbouwen, maar de prijs meer gaan baseren op vraag en aanbod.

D66

D66 spreekt ook over duurzame energie. ‘De opwekking van duurzame energie moet de komende jaren gestimuleerd worden. De bestaande subsidieregeling SDE+, of een gelijkwaardige vorm van stimulering, wordt voortgezet, zolang duurzame energie nog niet rendabel is. … D66 wil af van het jojobeleid van afgelopen jaren en een eenvoudige en heldere regeling voor het opwekken van eigen energie. Daarbij moet het niet uitmaken of de zonnepanelen op eigen dak, of op het dak van de buurman liggen. Bij het moderniseren van deze regeling houden we rekening met bestaande investeringen door voor deze investeringen de huidige salderingsregeling te handhaven.’

Erg positief dus voor de duurzame energie in Nederland.

SP

De salderingsregeling voor zonne-energie blijft gehandhaafd. Nieuw te bouwen woningen zijn energieneutraal en worden standaard voorzien van zonnepanelen.’

Zoals u leest is ook de SP positief tegen over het subsidiëren van zonne-energie.

PvdA

‘Het gebruik van warmtepompen, zonne-energie en waterkrachtcentrales willen wij stimuleren door de energiebelasting op aardgas te verhogen en op elektriciteit te verlagen. Ook willen wij de vrijstelling achter de meter uitbreiden. De salderingsregeling blijft ook na 2020 bestaan voor particuliere stroomopwekking. Eigen initiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking willen wij gemakkelijker maken met een stimuleringsregeling groene energie voor zelfopwekkers.’

Kortom, een positieve gedachte voor zonne-energie van de PvdA!

 

De conclusie: Wat voor invloed hebben de partijen op subsidies voor zonnepanelen?

De partij die het beste is voor de toekomst van subsidies en zonnepanelen is GroenLinks. Deze partij zal duurzame energie en energiebesparing fiscaal gaan stimuleren voor het zonnepanelen kopen.

Daarnaast zijn er een hoop andere partijen waarbij de salderingsregeling zal blijven bestaan. Dit zijn CDA, D66, SP en PvdA. Al deze partijen steunen de subsidies voor zonnepanelen.

Helaas zijn er ook twee partijen waarbij de subsidies (op lange termijn) zullen verdwijnen. Dit zijn de PVV en de VVD.

We zijn erg benieuwd wat er in het nieuwe kabinet wordt besloten over zonne-energie. Gelukkig duurt dit nog even! Wilt u met de huidige subsidieregeling nog zonnepanelen plaatsen? Klik op de button hieronder en vraag nu gratis tot wel zes offertes aan!

Zonnepanelen_offerte_vergelijken

Vragen of hulp nodig?

Lisa Verhoeven
Zonnepanelen Expert
info@zonnepanelengids.com
5/5 - (1 stemmen)