Wat gebeurt er als de zonnepanelen tijdens de installatie beschadigd raken?

Als de panelen door een erkend installateur worden geïnstalleerd, is de installateur daar voor verzekerd en wordt dit kosteloos opgelost. Installeert u de panelen zelf en raken ze door eigen toedoen beschadigd, ben u hier niet voor verzekerd. Wilt u uzelf hier toch tegen beschermen, dan moet er een aparte verzekering voor worden afgesloten bij de verzekermaatschappij. Check altijd eerst goed uw verzekeringspolis voor dat u het dak op gaat om zelf de zonnepanelen te installeren.

Vragen of hulp nodig?

Lisa Verhoeven
Zonnepanelen Expert
info@zonnepanelengids.com