Wat gebeurt er met de stroom die ik opwek?

Met zonnepanelen wekt u zelf stroom op, die u gemiddeld voor 30% direct weer zelf zal gebruiken. Het resterende gedeelte wordt teruggeleverd aan het reguliere elektriciteitsnet waarop u bent aangesloten. De energieleveranciers zijn wettelijk verplicht om de elektriciteit die u terugleveren volledig te verrekenen met de aan u geleverde elektriciteit. Dit heet salderen.

Vragen of hulp nodig?

Lisa Verhoeven
Zonnepanelen Expert
info@zonnepanelengids.com